søndag 23. august 2020

Smykket til Britt Karin Larsen


Hommage til:
Britt Karin Larsen
Født 1945, Forfatter og poet bor i Elverum

En modig forfatter som skriver om våre nasjonale minoriteter, om taterne, skogsfinner,
           de ensomme og svake i samfunnet løfter hun fram i sine bøker.

  


                  
Vi har fem nasjonale minoriteter i Norge (Def: grupper med langvarig tilknytning til landet) Det er: kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk(tatere). Norge har ratifisert Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter og Minoritetsspråkpakten, fra 1999.
Britt Karin har skrevet noen fantastiske bøker om romanifolket/ tatere og deres historie i Norge. Hvordan barn ble tatt fra foreldrene sine og plassert i barnehjem/fosterhjem og nærmest forfulgt. De har blitt behandlet og utsatt for en hardhendt assimileringspolitikk fra norske styresmakter og det var lenge norsk politikk å utrydde egenarten, språket og livsførsel. Dette er skremmende historier om hvordan et folk har blitt behandlet i Norge.                                                                                                                                                                                     Akkurat som kvenene og sigøynerne, har romanifolket/tatere sitt eget språk: romani. Språket har en 500 år lang historie i Norden og er en viktig del av identiteten til romanifolket, på samme måte som samisk for samene og norsk for nordmenn. Språket stammer fra et ur romani språk som ble snakket på Balkan for rundt 700 år siden og før den tid på1300-tallet hadde det utvandret fra India. Derfor er det indiske innslaget i romani fortsatt tydelig. Mange romanibarn vokste opp uten å lære romani.  Den største forskjellen på fastboende og romanifolk i dag er jo selvfølgelig: Romanifolket reiser, har språket og de selger varene sine.                                                                                                                                                          
Om du søker opp ordet «tater» finner du ut at det betyr «fantepakk». De ordene tolker vi som kranglefanter og fyllebøtter. Det blir som å si at alle muslimer er terrorister, noe som selvfølgelig ikke blir riktig. Taterne regner seg som de mest troende/ kristne folkeslag i Norge og at de drev eller driver med avgudsdyrkelse er selvfølgelig noe tull.
Folket på Finnskogen, skogfinner har også Britt Karin Larsen skrevet en fantastisk bokserie om.Det folket har opplevd mye feiltolkninger og har mange myter som vi nordmenn har laget om dem.  Disse to folkeslagene blandes ofte sammen i vår dagligtale hverdag. Finnskogen regnes fra Aurskog til Trysil, men de vandret også innover mot Hadeland, Nordmarka og andre steder. Det mest av innvandring var ca. på 1630- 40 fra Finland, de drev svedjebruk. Granskogområder med høy bonitet, trærne hugges, tørkes et år eller to, så brenner det ned og i asken såes det rug i askelaget. Dette gav større avlinger en et tradisjonelt åkerbruk.                                                                                                                                                     
Skogfinnene tilhører språk-stammen, finsk- ugriske. De ble oppfattet som om at de drev med trolldom, men det var bruk av magi i den sjamanisme tradisjon. Der naturoppfatninger besjeles, dvs. man kommuniserte med krefter i naturen, gjennom ulike ritualer. Kjente håndverkstradisjoner som fremdeles er i hevd av skogfinnene er Neverhåndverket. En fletteteknikk av never som de brukte til sko, konter og mye annet, før i tiden.                                      
Barnebøker har også Britt Karin skrevet. En forfatter som spiller på mange viktige strenger for de svake i vårt samfunn.  Hun har mottatt mange viktige og prestisjetunge priser for sitt forfatterskap.

Smykket: «På Vandring» Her har jeg jobbet med en veldig synlig tematikk. De reisende på vegen eller er det skogfinnen som har fått seg hest. Hest med vogn i sølv. Naturlandskapet er av ulik steinsorter og 925sølv. 

Link til Britt Karins bøker jeg har omtalt: HER

                                                                                                                                                      

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hyggelig om du skriver en kommentar til meg!
Det setter jeg pris på.